Birgitta Birath | Reflexer
15771
single,single-post,postid-15771,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

06 Aug Reflexer

Reflexernas inverkan på fysiskt, psykiskt och mentalt välbefinnande.

En forskning, som än så länge är i det närmaste okänd i västvärlden, bedrivs av en rysk forskare, dr Svetlana Masgutova i Moskva och Warsava.

Hon har under cirka 20 år studerat reflexernas betydelse för människans utveckling.

Svetlana Masgutova är dr i ”Developmental and Educational Psychology”. Hon har arbetat som forskare vid Russian Academie for scientific work.

Vetenskapen saknar kunskap om betydelsen av rörelse och hur den inverkar på utvecklingen av människan.

På 30-talet kommenterade den ryske psykologen L. S. Vygotsky spädbarnsreflexerna och framhöll att de försvinner inte, utan fortsätter verka inom det högre nervsystemet.

Sedan dess har reflexerna och kroppsrörelser inte varit föremål för något större intresse.

Psykologen Peter Blythe i England har studerat reflexerna och utvecklat ett arbetssätt, som finns beskrivet i boken A Teacher´s Guide into the childs mind, 1996. Hans metod används på några ställen i Sverige.

Dr Masgutova har funnit fler reflexer än de tidigare kända och utarbetat en mycket effektiv metod för behandling.

Kroppen består av omkring 650 muskler och för att de skall kunna fungera måste de vara i rörelse. Den, som haft ett ben gipsat i sex veckor, vet hur fort muskelmassan minskar i det ben, som man inte har kunnat använda.

Utveckling av rörelsesystemet följer ett bestämt schema.
Spädbarnet ligger först på rygg, vänder sig sen på mage, lyfter huvudet och kommer så småningom upp på alla fyra, för att senare resa sig upp och gå.
”Man måste lära sig krypa innan man kan gå.”
Krypningen är av väsentlig betydelse.

I nr 5 1999 av Journal of Development and Behavioral Pediatrics redogörs för en undersökning av 100 spädbarn, som testades vid 6, 9 12 0ch 15 månaders ålder. Barn, som inte fått krypa, utan rullat runt i gåstol, får sämre motorik, sitter och går senare och får sämre styrka. Barn utan gåstol utvecklades snabbare mentalt, t ex förmågan att minnas, lära sig tala och förstå.

För hela utvecklingsprocessen är reflexerna viktiga, reflexerna initierar rörelserna. En vanlig föreställning är att reflexerna skall inhiberas, det är inte helt korrekt. Istället skall de integreras eller omvandlas.

De tidiga reflexerna utgör grunden för utvecklingen av medvetna och kontrollerade rörelser. Rörelseutvecklingen är avgörande för hjärnans utveckling, mentala och intellektuella processer.

Om av någon anledning en störning uppträder, påverkar det utvecklingen. En störning kan vara komplikationer vid förlossning, stress eller skador t ex whiplash.

Reflexerna har en överlevnadsfunktion och när en människa utsätts för stress, kan de första reflexerna, de primitiva, som varit integrerade, göra sig gällande igen.

När den naturliga utvecklingen hämmas kan det ge svårigheter att kontrollera rörelser, handlingar och känslor. Det kan leda till aggressivt beteende, slöhet, oro, ångest, dyslexi, försenad talutveckling osv.

De finns många olika tankar bland ryska forskare om hur reflexerna skall kategoriseras, t ex. efter den ordning de uppträder eller vilket system de påverkar.

I mitt arbete som speciallärare har jag intresserat mig mest för de reflexer, som har störst inverkan i inlärningssituationen, om de inte är integrerade.

Gripreflexen

När man sätter ett finger eller föremål i en babys hand, griper den instinktivt tag om det. Ibland med sådan kraft att man kan lyfta babyn, utan att den släpper taget. Utvecklas till ”pincettgreppet”

Effekt av en ej integrerad reflex
Hårt tryck med pennan, när man ritar eller skriver, ovilja att utföra uppgifter, som kräver finmotorik, dålig handstil, påverkar språkutvecklingen, artikulationen och medrörelser i tungan.

”Hands Pulling” reflex

När man griper tag om babyns handleder med sin egen tumme i babyns handflata, böjer babyn armarna och gör ett försök att dra upp överkroppen.

Effekt av en ej integrerad reflex
Påverkar språket, stavning och finns ofta hos hyperaktiva barn.

Ryggradsreflexer
(Spinal & Pereze)

När området vid sidan av ryggraden stimuleras, drar området på den stimulerade sidan ihop sig, när reflexen är aktiv. Den hjälper babyn att ”skruva” sig ut genom födelsekanalen.

Effekt av en ej integrerad reflex
I midjan åtsittande kläder irriterar, ryggstödet på en stol framkallar ofrivilliga rörelser. Korttidsminnet försvagas, tankeprocessen blir långsam, känslomässig instabilitet, bristande kontroll av blås- och tarmfunktion mm.

Babinskireflexen

När man drar med fingret på utsidan av fotsulan, böjer sig stortån och tårna spretar.

Effekt av en ej integrerad reflex
Motoriken påverkas, liksom språkutvecklingen.

Asymmetriska  Toniska Nackreflexen (ATNR)

När huvudet vrids åt ena sidan, sträcks arm och ben åt huvudets håll, arm och ben på andra sidan böjs.

Effekt av en ej integrerad reflex
ATNR , som ej är integrerad, har stor påverkan på många områden och är en av de vanligaste orsakerna till skolproblem.

Det är svårt att korsa kroppens mittlinje, därför läggs boken, när man skall skriva, så att man kan skriva nerifrån och upp istället för från vänster till höger. Handdominansen påverkas, liksom synen och hörseln. Minnesfunktionen påverkas. Språk- och talutveckling försenas.

Symmetriska Toniska Nackreflexen (STNR)

När barnet böjer huvudet framåt böjs armarna och benen sträcks, böjs huvudet bakåt, sträcks armarna och benen böjs.

Effekt av en ej integrerad reflex
Dålig hållning, ligger med näsan i boken, klumpiga rörelser, svårt att flytta blicken från tavlan till skrivboken.

Mororeflexen

Vid plötsliga förändringar utlöses Mororeflexen, barnet slår först ut med armar och ben, spretar med fingrar och tår, sedan kryper det ihop, ibland också med skrik.

Effekt av en ej integrerad reflex
Mororeflexen är kanske den reflex, som har det mest omfattande effekten på systemet. Den påverkar andning, adrenalin, cortisol och  blodtryck mm. Om den stimuleras ofta, innebär det en belastning på binjurarna på grund av adrenalinutsöndringen. Det kan i sin tur försvaga immunsystemet och orsaka infektioner och allergi. Blodsockernivån påverkas med åtföljande humörsvängningar. Pupillen reagerar inte som den skall och det blir svårt att läsa svart text på vitt papper. Åksjuka och fobier kan också förekomma.De flesta andra reflexerna har en mer begränsad effekt medan Moron har en totaleffekt.

I sitt forskningsarbete har dr Masgutova undersökt en grupp barn mellan 4-12 år, 832 stycken.

78%  hade problem med minnesfunktioner och ATNR var aktiv.

49% hade svårt att gå från konkreta uppgifter till abstrakta och var hyperaktiva,

kopplat till STNR.

38% med uppmärksamhetsproblem (ADD) hade problem med ryggradsreflexerna.

Med dr Masgutovas behandlingsmetod kan goda effekter uppnås på kort tid.
Jag har mest uppehållit mig vid barn, men många vuxna kan ha flera disintegrerade reflexer, som ger olika bekymmer fysiska och psykiska.
I kinesiologibehandlingar blir effekten av en behandling väsentligt förbättrad, när man har integrerat reflexerna först!
Kunskap om reflexerna förtjänar en mycket större uppmärksamhet, än vad som idag är fallet.