Birgitta Birath | Specialiserad Kinesiologi eller Hjärngympa
15774
single,single-post,postid-15774,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

06 Sep Specialiserad Kinesiologi eller Hjärngympa

Kinesiologi

Kinesiologi (grek.: rörelselära) är en gammal kunskap, som åter kommit i bruk.

Kinesiologi innebär att man kan kommunicera med det undermedvetna genom att använda muskeltest. Man kan använda vilken muskel som helst, men oftast använder man en arm. Enkelt uttryckt kan man säga att om ingenting stressar hjärnan, kan man hålla kvar en utsträckt arm, vid stress faller armen ner, när man trycker på den.

Muskeltesten ger information om blockeringar i systemet, det kan vara både fysiska och psykiska blockeringar, t ex fobier.

Akupunktursystemet används inom kinesiologin. Meridianerna, som är akupunktur-systemets ledningsnät, är fjorton stycken, tolv är kopplade till olika organ. Genom att testa en muskel, som är kopplad exempelvis till magmeridianen, kan man hitta eventuella svagheter och balansera dem.

Många olika metoder har utvecklats under åren, sedan 1964, då en kiropraktor, Charles Goodheart började utveckla kinesiologin. Ett antal olika metoder ingår i Svenska Kinesiologiskolans utbildning till diplomerad kinesiolog.

Hjärngympa, en pedagogisk metod för inlärning genom rörelse:

De enkla övningarna aktiverar hjärnhalvorna till samarbete, blockeringar löses upp, stressen minskar och inlärningsmöjligheterna ökar.

En orsak till att många människor har läs- och svårigheter är att de inte kröp som barn. Vid krypningen, flyttning av en arm och motsatt ben samtidigt, utbildas den länk mellan hjärnhalvorna som är nödvändig för att kunna läsa och skriva.

Den vänstra hjärnhalvan uppfattar detaljer; bokstäver och den högra uppfattar helheten; ordet. När länken är bristfällig arbetar hjärnhalvorna var för sig och ett öga i taget ser texten, man upplever att texten hoppar.

Hjärngympan består av enkla kropps- och ögonrörelser, som skapar den nödvändiga länken och personen kan läsa. Tester gjorda före och efter hjärngympa visar avsevärda förbättringar i läsning, stavning, skrivning, handstil och koncentration.

Några exempel:

  • 12-årig pojke började läsa efter några övningar. “Bokstäverna står stilla nu.”
  • Två elever i åk 7 höjde sina betyg ett steg till julen, en månad efter de första övningarna.
  • 7-årig pojke med mycket stora problem med koncentration och smärtor vid ögonrörelser visade stora förbättringar efter träning med korsrörelser och ögonrörelser.
  • 10-årig pojke ökade sin läsförmåga från enstaka ord till helt flytande läsning av hela meningar.

Många liknande exempel finns, även på vuxna som från att inte ha kunnat ta sig igenom en tidning läser nu stora romaner. Vill du veta mera, besök gärna www.kinesiologi.se

LÄS MER OM REFLEXER HÄR